top of page
Aktiivipihatto

Hevoset asuvat laumana lähes hehtaarin kokoisessa aktiivipihatossa. Siellä ne pääsevät

liikkumaan vapaasti ja niitä ruokitaan ympäri vuorokauden pienin annoksin ja useasti. Jokainen hevonen saa yksilöllisen rehumääränsä annosteltuna useille ruokintakerroille vuorokauden aikana.

Ruokinta-asemien, makuutilojen ja veden sijoittelu on suunniteltu niin, että hevoset tulevat

liikkuneeksi 10-20 km vuorokauden kuluessa. Pihatossa on yli 100 neliöisen olkikuivitetun ja

lämpimän makuuhallin lisäksi myös makuukatos, joten hevoset voivat valita itselleen mieluisan lepopaikan.

Lyhyet ruokintavälit, laumaelämä sekä jatkuva liikkuminen luovat oivan perustan hevosen

hyvinvoinnille sekä valmennukselle. Pihattohevoset ovat yleensä terveempiä, stressittömämpiä, sosiaalisia ja seurallisia myös treenissä sekä muussa ihmisten käsittelyssä. Vatsahaavat, ähkyherkkyys, jännevaurioiherkkyys ja kavio-ongelmat poiustuvat pääsääntöisesti aktiivipihattoaukkaillamme eli pihatto toimii kuntouttajana niin fyysisissä kuin psyykkisissäkin ongelmissa.

Balanssiin hyvinvointilan pihattolaumaan otetaan eri-ikäisiä hevosia ja poneja vuotiaista varsoista alkaen. Laumaan voi kuulua lepohevosia, harrastehevosia tai kilpahevosia. Hokkiaikaan pihattoon ei uusia hevosia totuteta, mutta muuna aikana uudet hevoset ovat tervetulleita sikäli kun pihatossa on tilaa. Pihattolaumamme koko on maksimissaan 14 hevosta, joista jokaisen palvelukokonaisuus sovitaan yksillöllisesti kunkin tarpeisiin sopivaksi. Omistajien iloksi tallitilat ja ratsastusalueet ovat myös pihattoasukkaiden käytettävissä.

bottom of page